Cây giống, hạt giống trong nông nghiệp

Nước ta là một nước đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu, đã và đang định hướng để trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đàng và Nhà nước ta đã xác định mục tiêu cơ bản là tới năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, mà ở đó, nền kinh tế tri thức trở thành trụ cột chính của nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta cũng xác định rằng nông nghiệp vẫn giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế.

Ở các nước phát triển, tuy nền nông nghiệp của họ chiếm tỉ trọng rất thấp trong nền kinh tế nhưng lại có giá trị sản xuất rất cao. Họ đã xác định rằng để có một nền nông nghiệp vững bền và phát triển thì vấn đề cây giống, hạt giống luôn phải được quan tâm hàng đầu. Một nền nông nghiệp hiện đại là một nền nông nghiệp có sự chú trọng cao vào phát triển nguồn giống tốt, chống chịu sâu bệnh, tốc độ sinh trưởng cao. Vấn đề quan trọng và là trọng tâm là việc lai tạo, chọn giống đồng thời có sự chuyển giao công nghệ tốt.

“Có công không bằng góp giống” – người nông dân Việt Nam đã đúc kết kinh nghiệm từ xưa. Để có được một sản lượng cao thì phải trên cơ sở các giống tốt. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng vài trò quyết định năng suất cây trồng chiếm từ 30 tới 50% giá trị.

Trước tốc độ đô thị hóa ngày một gia tăng thì diện tích đất nông nghiệp ở nước ta đang ngày một suy giảm. Ngoài vấn đề bảo vệ nguồn quỹ đất nông nghiệp thì vấn đề phát triển cây giống cũng cần được chú trọng hơn để cùng một diện tích như ban đầu mà cho ra năng suất cây trồng ngày một tăng hơn.

Nói để thấy vấn đề cây giống, hạt giống quan trọng như thế nào trong tổng thể nền kinh tế.

Posted in Thông tin rau quả and tagged .

Nếu bạn cần tư vấn mua hàng, hãy để lại số ĐT chúng tôi sẽ gọi trực tiếp cho bạn (SĐT của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật)